Productes notables

Quadrat d'una suma

Teoria: Activitats:


Quadrat d'una diferència

Teoria:
   
Activitats:


Suma per diferencia:

Teoria:

 
Activitats: